Przedsiębiorstwo Rurbet Sp. z o.o. zajmuje się realizacją usług związanych z wdrażaniem technologii i systemów ciepłowniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Firma dysponuje zapleczem techniczno-organizacyjnym do realizacji zadań w zakresie:

1. Kompleksowe wykonanie sieci preizolowanych,

2. Kompletacja i wykonawstwo wymienników cieplnych,

3. Kompletacja i wykonawstwo stacji uzdatniania wody,

4. Wykonawstwo oczyszczalni ścieków

5. Wykonawstwo sieci kanalizacyjnych oraz przepompowni ścieków,

6. Wykonawstwo sieci wodociągowych